Những sản phẩm Pallet gỗ chất lượng sẽ được bảo hành từ 6 tháng đến một năm (Quy Định Bảo Hành).

     Với những lỗi do người sử dụng, Vũ Thịnh sẽ sửa chữa miễn phí tiền công.

Giới thiệu