Pallet ngoại cỡ 2000x1500

  • Pallet ngoại cỡ 2000x1500

Giá tiền: 520 ₫

Chi tiết

PalletVuThinh.com cung cấp tất cả các giải pháp sử dụng pallet cho các bạn.

Pallet khổ đặc biêt: 2000x1500

Tải trọng: 800kg-1000kg

Loại gỗ: gỗ tràm, xử lý diệt mối mọt theo tiêu chuẩn ISPM15.